MBKM STIKES Kusuma Bangsa X STIKES Griya Husada
Diah Miftahul Aini M.SiBaiq Desy Ratnasari M.Sc

MBKM STIKES Kusuma Bangsa X STIKES Griya Husada

Kelas Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) kolaborasi STIKES Kusuma Bangsa dengan STIKES Griya Husada